Gwarancja


Produkty objęte gwarancją

 • Urządzenie do e-papierosów

Okres gwarancji na e-papierosy zakupione w serwisie wynosi jeden rok od daty zakupu. Urządzenie zastępcze obejmuje pozostałą część okresu gwarancyjnego oryginalnego urządzenia.

Nieprawidłowe roszczenia

Gwarancja na produkt firmy MOTI obejmuje wyłącznie roszczenia wynikające z uszkodzeń powstałych pomimo normalnego i bezpiecznego użytkowania i nie obejmuje:

 • Wszelkie usterki lub uszkodzenia nie wynikające z jakości wykonania.
 • Uszkodzenia wynikające z ogólnego zaniedbania lub niebezpiecznego użytkowania lub niewłaściwego użytkowania, świadomego lub przypadkowego.
 • Uszkodzenia wynikające z przyczyn naturalnych, w tym m.in. uderzenia pioruna, powodzi lub innych klęsk żywiołowych.
 • Kradzież lub utrata produktów.
 • Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub uszkodzeniem spowodowanym nieprzestrzeganiem instrukcji wydanych przez MOTI.
 • Roszczenia dotyczące produktów bez wad.

Procedura składania reklamacji gwarancyjnej

 • Prawidłowe roszczenia można zgłaszać, wysyłając e-mail na adres MOTI zespół obsługi klienta pod adresem info@nowmoti.com lub wysyłając skargę na https://motivape.com/pages/contact-us
 • Wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą być poparte dowodem zakupu, w przeciwnym razie całe roszczenie zostanie unieważnione.
 • MOTI zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji na temat odpowiedniego urządzenia lub produktu, w tym zdjęć i filmów.
 • MOTI zastrzega sobie prawo do zainicjowania procedur naprawy urządzenia w celu przywrócenia działania przed zatwierdzeniem wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.
 • Firma MOTI wymieni produkt bezpłatnie, jeśli ważne roszczenie w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji zostanie otrzymane w okresie gwarancyjnym.