MOTI X MINI
  • · Galaxy Silver
MOTI X MINI
  • · Space Grey
MOTI X MINI

Apakah Siri Innovator (Mod Pod)?

Siri INOVATOR ialah MOTIkoleksi edialahi terhad. Produknya adalah inovatif, di luar imaginasi, dan dengan banyak fungsi canggih. Kit mod pod MOTI·X ialah MOTIproduk APV pertama.

Teruskan Inovasi.

Beri inspirasi, dan menjadi inspirasi.