Waranti


Produk Dilindungi

 • Peranti E-rokok

Tempoh jaminan untuk peranti e-rokok yang dibeli dari laman web adalah satu tahun dari tarikh pembelian. Peranti gantian menanggung baki tempoh jaminan peranti asal.

Tuntutan Tidak Sah

Waranti produk MOTI hanya melindungi tuntutan yang timbul daripada kerosakan yang dialami walaupun penggunaan biasa dan selamat, dan tidak meliputi:

 • Sebarang kerosakan atau kerosakan yang bukan hasil daripada mutu kerja.
 • Kerosakan akibat pengabaian umum, atau penggunaan atau penyalahgunaan yang tidak selamat, sama ada disedari atau tidak sengaja.
 • Kerosakan akibat sebab semula jadi termasuk tetapi tidak terhad kepada kilat, banjir atau bencana alam lain.
 • Kecurian atau kehilangan produk.
 • Kerosakan yang disebabkan oleh pengendalian peranti di luar penggunaan yang dibenarkan atau yang dimaksudkan, atau kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian arahan yang dikeluarkan oleh MOTI.
 • Tuntutan untuk produk yang tidak rosak.

Prosedur untuk Memfailkan Tuntutan Waranti

 • Tuntutan yang sah boleh difailkan dengan menghantar e-mel kepada MOTI pasukan penjagaan pelanggan di info@nowmoti.com, atau dengan menghantar aduan di https://motivape.com/pages/contact-us
 • Semua tuntutan waranti mesti disokong dengan bukti pembelian, jika gagal, keseluruhan tuntutan akan terbatal.
 • MOTI berhak untuk meminta butiran tambahan tentang peranti atau produk yang berkaitan, termasuk foto dan video.
 • MOTI berhak untuk memulakan prosedur pembaikan peranti untuk memulihkan fungsi sebelum meluluskan pertukaran produk atau bayaran balik.
 • MOTI akan menggantikan produk tanpa caj jika tuntutan yang sah di bawah waranti terhad ini diterima dalam tempoh waranti.