Innovator Series (Pod Mod) là gì?

Dòng INNOVATOR mới là MOTIbộ sưu tập phiên bản giới hạn của. Các sản phẩm mang tính sáng tạo, vượt ra ngoài sự non trẻ và với rất nhiều chức năng tiên tiến. MOTI · X pod mod KIT Là MOTIsản phẩm APV đầu tiên.

Tiếp tục đổi mới.

Truyền cảm hứng và được truyền cảm hứng.