Dự án lá chắn


MOTI thành lập dự án Shield với tầm nhìn giúp thế giới trở thành một nơi không khói thuốc. Kể từ năm 2018 khi MOTI được thành lập, chúng tôi đã đi đầu trong việc ngăn chặn trẻ vị thành niên hút bất kỳ loại thuốc lá nào.

MOTI kiểm soát chặt chẽ các đối tác trong nhiều khía cạnh. Trước hết, chúng tôi cấm mọi hoạt động bán MOTI sản phẩm cho những người dưới độ tuổi hút thuốc hợp pháp. Một lần MOTI phát hiện ra bất kỳ hành vi bị cấm của đối tác của chúng tôi, quan hệ đối tác sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.