MOTI · Đau khổ


disposable e-cig

Flavors MOTI Piin

Sự chỉ rõ

Dung tích: 
1,6mL

Điện trở cuộn dây:
1,6 ohm

Sức mạnh Nicotine:
5%

Ắc quy:
320mAh