MOTI · Silicon PLUS


Piin Plus InformationMOTI PIIN PLUS FLavors

Sự chỉ rõ

Dung tích: 

4mL

Điện trở cuộn dây:
1,6ohm

Sức mạnh Nicotine:
2% / 5%

Ắc quy:
670mAh