MOONGATE
BY Alisa Yin @ May 08, 2020
MOTI ДИЗАЙН MOTI столът интегрира естетика и структура, разчупвайки традиционната структура и използвайки кръгове за свързване на опорните точки, което ефективно балансира силите и намалява материалните загуби. Използването на вдлъбнатини и шипове и пълната скрита връзка тип лястовича опашка правят връзката по-стабилна.

Read More