MOONGATE
BY Alisa Yin @ May 08, 2020
MOTI THIẾT KẾ MOTI Ghế tích hợp tính thẩm mỹ và cấu trúc, phá vỡ cấu trúc truyền thống, và sử dụng các vòng tròn để kết nối các điểm hỗ trợ, giúp cân bằng lực hiệu quả và giảm thất thoát vật liệu. Việc sử dụng các khớp mộng, mộng và khớp chìm hoàn toàn ẩn giúp cho khớp ổn định hơn.

Read More