MOTI Impressed Indonesian Consumers at Vape Fair Indonesia 2019
BY Shopify API @ December 26, 2019

Vape Fair Indonesia 2019 là sự kiện vape lớn nhất Đông Nam Á. Với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị trong nước và quốc tế, sự kiện này đã có sự thứ tựứ tựứ tựứ tựứ tựứ tựam gia của hàng chục nghìn khách thứ tựứ tựam quan và trở thứ tựứ tựành cột mốc quan trọng cho sự phát triển của ngành vape tại Đông Nam Á.

Vào ngày 7 thứ tựứ tựáng 9th và 8th , Đội ngũ Moti đã mang các sản phẩm mới của mình đến thứ tựứ tựam dự sự kiện này và đã có một buổi giới thứ tựứ tựiệu thứ tựứ tựương hiệu của chúng tôi rất thứ tựứ tựành công tại sự kiện. Để thứ tựứ tựu hút người tiêu dùng, chúng tôi đã mời những người có ảnh hưởng lớn tại địa phương bao gồm fazrinnuza và araqueen để trưng bày sản phẩm của chúng tôi. Họ cũng đã giúp quảng bá thứ tựứ tựương hiệu của chúng tôi trên các kênh truyền thứ tựứ tựông xã hội của họ.

 

Trong thứ tựứ tựời gian diễn ra sự kiện, phần lớn những người đến gian hàng của chúng tôi đều tìm kiếm các loại chất lỏng điện tử có hương vị độc đáo. Họ cũng muốn biết thứ tựứ tựêm về thứ tựứ tựuốc lá điện tử bình thứ tựứ tựường.

Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một buổi chiều vui vẻ, tuyệt vời cho tất cả những người thứ tựứ tựam dự. Ví dụ: chúng tôi tổ chức hai trò chơi: Mario Party và Spin & Win. Những người chiến thứ tựứ tựắng nhận được MOTI KIT và MOTI khác các sản phẩm có thứ tựứ tựương hiệu như MOTI áo thứ tựứ tựun và pin dự phòng. Các trò chơi đã thứ tựứ tựu hút thứ tựứ tựành công hàng trăm người đến thứ tựứ tựăm gian hàng của chúng tôi và tích cực thứ tựứ tựam gia với chúng tôi.

 

Cuối cùng, chúng tôi đã tặng 100 MOTI Mỹ phẩm. Mọi người cuồng nhiệt tụ tập xung quanh và xếp hàng để nhận những món quà miễn phí. Mọi người cười lớn và thứ tựứ tựực sự thứ tựứ tựích thứ tựứ tựú với sự kiện này.

 

 

Tóm lại, MOTI đã có một sự hiện diện tuyệt vời tại Hội chợ Vape Indonesia. Chúng tôi đã giới thứ tựứ tựiệu các sản phẩm mới nhất của mình và có một khoảng thứ tựứ tựời gian vui vẻ với người hâm mộ. Chúng tôi cũng đã thứ tựứ tựu được một lượng người thứ tựứ tựeo dõi trên instagram đáng kể sau hội chợ. MOTI rất coi trọng thứ tựứ tựị trường Indonesia. Chúng tôi chân thứ tựứ tựành hy vọng người tiêu dùng Indonesia yêu thứ tựứ tựích MOTI và chúng tôi sẽ có một hiệu suất tuyệt vời trên thứ tựứ tựị trường.

 

Tác giả : MOTI Official

Read More