MOTI Launched Stop Smoking Campaign Globally
BY Chelly Hong @ March 23, 2020

MOTI quan tâm đến sức khỏe của người hút thuốc, cả về thể chất và tinh thần. Chúng tôi muốn trở thành người cố vấn và hướng dẫn cho những người cố gắng bỏ thuốc lá.

 

Bắt đầu từ tuần này, MOTI sẽ phát động Chiến dịch bỏ thuốc lá "My Last Cigarette 2020" để khuyến khích những người hút thuốc hạn chế hút thuốc vào năm 2020.

 

 

Điều đáng ngạc nhiên là chúng tôi đã nhận được hơn 200 lời thề từ bỏ thuốc lá của những người nghiện thuốc lá. Chúng tôi rất cảm động trước quyết tâm bỏ thuốc lá vì sức khỏe của bản thân và lợi ích của gia đình mỗi người.  

 

 

Chúng tôi hoàn toàn hiểu những khó khăn trong việc ngừng hút thuốc hoàn toàn. Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức cai thuốc hiệu quả để thúc đẩy động lực của bạn và đảm bảo rằng họ có mọi thứ cần thiết để cai thuốc tốt nhất có thể.

 

 

Tác giả: MOTI Chính thức

Read More