Moti participated in a concert in Russia as a title sponsor of the concert.
BY Nicole Winter @ January 13, 2023

MOTI là một nhóm công ty lắp ráp dành riêng cho ngành vaping tích hợp R&D, sản xuất, phân phối và bán lẻ. Nhóm đã dẫn đầu xu hướng thuốc lá điện tử và ảnh hưởng đến nhiều sự phát triển lớn của vape.

 

 

Read More