E-cigarette Management Measures and National Standards for E-cigarette and other relevant questions answered
BY Mozart Liu @ November 30, 2022

Căn cứ Xây dựng Biện pháp quản lý thuốc lá điện tử, tiêu chuẩn quốc gia và chính sách hỗ trợ về thuốc lá điện tử; Đây là một biện pháp quan trọng để thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Ủy ban Trung ương CPC và Hội đồng Nhà nước nhằm thúc đẩy việc hợp pháp hóa và quản lý tiêu chuẩn hóa ngành thuốc lá điện tử, tiếp tục thực hiện Luật độc quyền thuốc lá của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các quy định hướng dẫn thi hành. , giải quyết các vấn đề nổi cộm đang tồn tại trên thị trường và ngành thuốc lá điện tử, bảo vệ sức khỏe người dân và quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2022, Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá Nhà nước đã công bố các Biện pháp Quản lý Thuốc lá Điện tử.

Vào ngày 8 tháng 4, Cục quản lý nhà nước về quản lý thị trường (Quản lý tiêu chuẩn hóa) đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá điện tử.

Vào ngày 13 tháng 4, Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường và các bộ phận liên quan của Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá Nhà nước đã trả lời các câu hỏi được dư luận quan tâm.

 1. 1. Nội dung chính của các Biện pháp Quản lý Thuốc lá Điện tử là gì?

A: Biện pháp quản lý thuốc lá điện tử gồm 6 chương, 45 điều, quy định về sản xuất, mua bán, vận chuyển, xuất nhập khẩu, giám sát và quản lý thuốc lá điện tử, chủ yếu làm rõ các nội dung sau:

 1. 1 Các mục tiêu giám sát đã được làm rõ. Thuốc lá điện tử, bình xịt, nicotin thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới khác đều được quy định. Thuốc lá điện tử bao gồm hộp mực, thiết bị và sản phẩm được bán kết hợp với thiết bị. Cấm bán thuốc lá điện tử có hương vị ngoài hương vị thuốc lá và thuốc lá điện tử có thể thêm bộ phun của chúng, đồng thời đưa các sản phẩm thuốc lá điện tử không chứa nicotine vào phạm vi điều chỉnh. Thuốc lá nung nóng thuộc về thuốc lá điếu và đã được đưa vào diện quản lý thuốc lá điếu, điều này được nhấn mạnh trong "Các biện pháp quản lý thuốc lá điện tử". Hiện nay, nước ta chưa cho phép bán thuốc lá nung nóng ở thị trường nội địa và bất kỳ chủ thể thị trường nào cũng không được quản lý trái phép thuốc lá nung nóng.

1.2 Các cơ quan quản lý đã được làm rõ. Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá thuộc Hội đồng Nhà nước (Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá Nhà nước, bên dưới) chịu trách nhiệm giám sát và quản lý thuốc lá điện tử trên toàn quốc, trong khi các cục quản lý độc quyền thuốc lá cấp tỉnh, thành phố và cấp quận, huyện (dưới đây) chịu trách nhiệm giám sát, quản lý thuốc lá điện tử trên địa bàn quản lý theo chức năng, quyền hạn quy định.

1.3 Chúng tôi đã làm rõ các biện pháp quản lý. Thứ nhất, các chủ thể sản xuất, bán buôn và bán lẻ thị trường phải thực hiện giấy phép quản lý. Thứ hai, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, thiết lập đánh giá kỹ thuật sản phẩm thuốc lá điện tử, lấy mẫu và thử nghiệm cũng như hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc. Thứ ba, việc thực hiện quản lý kênh bán hàng. Thiết lập một nền tảng quản lý kinh doanh thuốc lá điện tử thống nhất trên toàn quốc và đưacác hoạt động kinh doanh liên quan đến thuốc lá điện tử vào quản lý của nền tảng này. Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá điện tử, doanh nghiệp nắm giữ thương hiệu thuốc lá điện tử đã được cấp Giấy phép độc quyền thuốc lá theo quy định của pháp luật bán sản phẩm thuốc lá điện tử cho doanh nghiệp bán buôn thuốc lá điện tử thông qua Nền tảng quản lý kinh doanh thuốc lá điện tử. Doanh nghiệp, cá nhân đã được cấp phép độc quyền bán lẻ thuốc lá và đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ thuốc lá điện tử mua sản phẩm thuốc lá điện tử từ các doanh nghiệp bán buôn thuốc lá điện tử trên địa bàn thông qua Sàn quản lý mua bán thuốc lá điện tử, không độc quyền kinh doanh. trong việc bán các sản phẩm thuốc lá điện tử trên thị trường. Thứ tư, chúng tôi sẽ giám sát việc vận chuyểntheo luật. Việc vận chuyển thuốc lá điện tử, bình xịt và nicotin dùng cho thuốc lá điện tử phải chịu sự giám sát, kiểm soát của Cục Quản lý độc quyền thuốc lá. Thứ năm, Cục Quản lý độc quyền thuốc lá thuộc Hội đồng Nhà nước kiểm tra trước các đợt chào bán lần đầu ra công chúng và niêm yết các nhà sản xuất thuốc lá điện tử, nhà sản xuất bình xịt và nhà sản xuất nicotin thuốc lá điện tử trong và ngoài nước. Thứ sáu, giám sát, quản lý việc xuất nhập khẩu thuốc lá điện tử và hợp tác kinh tế kỹ thuật với nước ngoài theo quy định của pháp luật, hoàn thiện các biện pháp quản lý, tối ưu hóa quy trình làm việc, phục vụ tốt cho việc xuất khẩu thuốc lá điện tử đáp ứng các yêu cầu liên quan.

 

 1. 2. Cơ sở và nội dung chính của tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá điện tử là gì? 

Đ: Vào tháng 11 năm 2021, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Quyết định về việc sửa đổi các quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc thực thi Luật độc quyền thuốc lá (Nghị định số 750, sau đây gọi là Quyết định), bổ sung Điều 65, " Thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới khác phải tuân theo các quy định có liên quan của Quy định này về thuốc lá.” Vào ngày 11 tháng 3 năm 2022, Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá Nhà nước đã ban hành Các biện pháp quản lý thuốc lá điện tử, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5. Các biện pháp nêu rõ rằng "các sản phẩm thuốc lá điện tử phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc đối với thuốc lá điện tử." Do đó, việc xây dựng các tiêu chuẩn bắt buộc đối với thuốc lá điện tử là một phương tiện quan trọng để thực hiện các luật và quy định nêu trên, đồng thời là hỗ trợ kỹ thuật quan trọng để thiết lập hệ thống quy định về thuốc lá điện tử.

Vào ngày 8 tháng 4 năm 2022, Cục quản lý nhà nước về quản lý thị trường (SFC) đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc GB 41700-2022 đối với thuốc lá điện tử. Các tiêu chuẩn sẽ được xây dựng bởi Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường, Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá Nhà nước, Ủy ban Kỹ thuật Quốc gia về Tiêu chuẩn hóa Thuốc lá và các tổ chức kỹ thuật khác. Nội dung tiêu chuẩn chủ yếu bao gồm: thứ nhất, làm rõ các thuật ngữ và định nghĩa liên quan của thuốc lá điện tử và bình xịt; thứ hai là đưa ra các yêu cầu nguyên tắc đối với việc thiết kếthuốc lá điện tử và lựa chọn nguyên liệu thô; Thứ ba, các yêu cầu kỹ thuật của thuốc lá điện tử, bình xịt và phát hành được đưa ra tương ứng và các phương pháp thử nghiệm tương ứng được đưa ra. Thứ tư, quy định về nhãn vàhướng dẫn của sản phẩm thuốc lá điện tử.

 

 1. Khi nào thời kỳ chuyển đổi sẽ kết thúc? Chính sách cho thời kỳ quá độ là gì?

A: Theo Luật độc quyền thuốc lá của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các quy định thi hành, kể từ khi ban hành và thực hiện Quyết định ngày 10 tháng 11 năm 2021, việc sản xuất và vận hành thuốc lá điện tử phải có giấy phép tiếp cận, sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, việc xuất nhập khẩu thuốc lá điện tử phải tuân thủ các quy định có liên quan và các yêu cầu khác. Xem xét quá trình ban hành và thực hiện các Biện pháp Quản lý Thuốc lá Điện tử, các tiêu chuẩn quốc gia và chính sách hỗ trợ Thuốc lá Điện tử, cơ quan quản lý độc quyền thuốc lá của Hội đồng Nhà nước đã thiết lập một giai đoạn chuyển tiếp sau khi ban hành và thực hiện Quyết định, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà sản xuất và tiếp thị thuốc lá điện tử có liên quan, thực hiện tốt hơn các yêu cầu pháp lý có liên quan, bảo vệ sức khỏe của người dân và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Và rõ ràng các yêu cầu có liên quan của giai đoạn chuyển đổi. Do Các biện pháp quản lý thuốc lá điện tử sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2022 vàTiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá điện tử sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2022 nên giai đoạn chuyển tiếp sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Trong thời gian chuyển đổi, các cơ sở sản xuất và vận hành thuốc lá điện tử hiện có (tức là các cơ sở sản xuất và vận hành thuốc lá điện tử hiện có) trước khi Quyết định ngày 10 tháng 11 năm 2021 được ban hành, được tiếp tục thực hiện các hoạt động sản xuất và vận hành, và họ nên xin giấy phép liên quan và đánh giá kỹ thuật sản phẩmtheo yêu cầu của Các biện pháp quản lý thuốc lá điện tử, tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá điện tử và các chính sách hỗ trợ, đồng thời thực hiện thiết kế tuân thủ sản phẩm. Hoàn thành chuyển đổi sản phẩm, phối hợp với cơ quan quản lý độc quyền thuốc lá các cấp thực hiện có nền nếp việc giám sát thuốc lá điện tử. Đồng thời, để điều chỉnh trật tự của thị trường thuốc lá điện tử, đưa ngành công nghiệp thuốc lá điện tử đi vào quỹ đạo hợp pháp và tiêu chuẩn hóa một cách ổn định, đồng thời kết nối với Quy định mới sửa đổi về Thực thi Luật Độc quyền Thuốc lá của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trung Quốc, Các biện pháp quản lý thuốc lá điện tử, tiêu chuẩn quốc gia và chính sách hỗ trợ thuốc lá điện tử, tiếp tục thực hiện các yêu cầu liên quan trong giai đoạn chuyển tiếp: Tất cả các loại nhà đầu tư không được phép đầu tư vào sản xuất thuốc lá điện tử mới và doanh nghiệp quản lý tạm thời; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc lá điện tử hiện có không được xây dựng, mở rộng năng lực sản xuất, không được thành lập mới điểm bán lẻ thuốc lá điện tử. Cục quản lý độc quyền thuốc lá các cấp không tiếp nhận hồ sơ cấp phép của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuốc lá điện tử, đầu phun, nicotin cho thuốc lá điện tử mới thành lập vi phạm quy định trong thời gian chuyển tiếp; Nó sẽ không chấp nhận các đơn xin cấp phép của các thực thể thị trường bán lẻ mới được thêm vào vi phạm giai đoạn chuyển tiếp; Các hồ sơ xin mở rộng năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá dạng khí và thuốc lá điện tử có nicotin tồn tại trước ngày ban hành Quyết định sẽ không được giải quyết (thời gian giải quyết cụ thể sẽ được thông báo riêng). Cơ quan quản lý thị trường căn cứ quy định có liên quan không cấp giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp sản xuất hoặc điểm sản xuất và tổ chức thị trường bán lẻ thuốc lá điện tử, đầu phun, nicotin đối với thuốc lá điện tử mới thành lập vi phạm quy định trong giai đoạn chuyển tiếp .

Sau khi kết thúc giai đoạn chuyển đổi, các nhà sản xuất và tiếp thị thuốc lá điện tử phải thực hiện các hoạt động sản xuất và tiếp thị theo đúng Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Độc quyền Thuốc lá, Quy định về Thi hành Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung Quốc về độc quyền thuốc lá, các biện pháp quản lý thuốc lá điện tử và các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá điện tử.

 

 1. 4. Các thực thể thị trường tham gia sản xuất, bán buôn và bán lẻ thuốc lá điện tử cần loại giấy phép độc quyền thuốc lá nào?

A: Những người tham gia sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá điện tử, đầu phun và nicotin cho thuốc lá điện tử phải nộp đơn đến Cục quản lý độc quyền thuốc lá có thẩm quyền để cấp Giấy phép doanh nghiệp sản xuất độc quyền thuốc lá theo quy định của pháp luật; Doanh nghiệp đã có giấy phép doanh nghiệp bán buôn độc quyền thuốc lá phải được sự chấp thuận của cục quản lý độc quyền thuốc lá và chỉ được tham gia kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá điện tử sau khi thay đổi phạm vi giấy phép. Bất kỳ ai tham gia kinh doanh bán lẻ thuốc lá điện tử phải nộp đơn lên cục quản lý độc quyền thuốc lá để xin giấy phép bán lẻ độc quyền thuốc lá hoặc thay đổi phạm vi của giấy phép.

 

5.Thủ tục xin Giấy phép Doanh nghiệp độc quyền sản xuất thuốc lá như thế nào?

Đáp: Doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điện tử, khí dung, nicotin cho thuốc lá điện tử phải xin Giấy phép doanh nghiệp độc quyền sản xuất thuốc lá. Người nộp đơn có thể nộp đơn tại cửa sổ xử lý giấy phép của các cơ quan hành chính độc quyền thuốc lá cấp tỉnh (bao gồm Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá của Thành phố Đại Liên và Thành phố Thâm Quyến, cùng bên dưới) nơi có trụ sở chính (cơ sở kinh doanh chính hoặc cơ sở kinh doanh, cùng bên dưới). hoặc tại nền tảng xử lý giấy phép hành chính trực tuyến của bộ phận hành chính độc quyền thuốc lá thuộc Hội đồng Nhà nước. Các thủ tục chi tiết và các tài liệu cần thiết có thể được tìm thấy trên trang web chính phủ của Cục Quản lý độc quyền thuốc lá thuộc Hội đồng Nhà nước.

 

 

 

Trong giai đoạn chuyển tiếp, bộ phận quản lý độc quyền thuốc lá sẽ tiếp nhận đơn xin cấp phép từ các đơn vị thị trường đã đăng ký với cơ quan quản lý thị trường trước khi ban hành Quyết định vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 và đã hoàn thành trung thực việc khai báo thông tin về sản xuất thuốc lá điện tử và các đơn vị hoạt động (nghĩa là các nhà sản xuất thuốc lá điện tử, bình phun và nicotin thuốc lá điện tử, v.v.); Tạm thời không tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép mở rộng năng lực sản xuất của các nhà sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá phun và thuốc lá điện tử nicotine tạm thời (thời gian tiếp nhận cụ thể sẽ được thông báo riêng); Đơn xin cấp phép từ các nhà sản xuất hoặc địa điểm sản xuất thuốc lá điện tử, bình xịt và nicotin cho thuốc lá điện tử đã được thành lập bất hợp pháp trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ không được chấp nhận. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 năm 2022, các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điện tử, bình xịt và nicotin cho thuốc lá điện tử có thể nộp đơn xin cấp phép doanh nghiệp sản xuất độc quyền thuốc lá tới Cục quản lý độc quyền thuốc lá cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, sau đó nộp hồ sơ chính thức theo các yêu cầu lập kế hoạch.

Sau khi giai đoạn chuyển đổi kết thúc, bộ phận quản lý độc quyền thuốc lá sẽ tiếp nhận đơn xin cấp phép từ những người tham gia thị trường tuân thủ luật pháp và các quy định cũng như các điều khoản có liên quan.

 

6.thủ tục xin giấy phép doanh nghiệp bán buôn độc quyền sản phẩm thuốc lá như thế nào?

Đ: Các doanh nghiệp đã có giấy phép doanh nghiệp bán buôn độc quyền thuốc lácó thể đăng ký tham gia kinh doanh bán buôn thuốc lá điện tử. Các doanh nghiệp đã có giấy phép doanh nghiệp bán buôn độc quyền thuốc lá chỉ có thể tham gia kinh doanh bán buôn thuốc lá điện tử sau khi được Cục quản lý độc quyền thuốc lá chấp thuận thay đổi phạm vi giấy phép.

 

7.Thủ tục xin Giấy phép bán lẻ độc quyền sản phẩm thuốc lá như thế nào?

Trả lời: Các thực thể thị trường tham gia kinh doanh bán lẻ thuốc lá điện tử (bao gồm bom thuốc lá, bộ thuốc lá và các sản phẩm được bán kết hợp với bộ thuốc lá) có thể xin giấy phép bán lẻ độc quyền thuốc lá thông qua cơ quan độc quyền thuốc lá cấp quận hoặc huyện cửa sổ xử lý giấy phép nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc thông qua nền tảng xử lý giấy phép hành chính trực tuyến của bộ phận hành chính Quản lý độc quyền thuốc lá thuộc Hội đồng Nhà nước. Các thủ tục chi tiết và các tài liệu cần thiết có thể được tìm thấy trên trang web chính phủ của Cục Quản lý độc quyền thuốc lá thuộc Hội đồng Nhà nước.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, bộ phận quản lý độc quyền thuốc lá sẽ chấp nhận đơn xin cấp phép của các đơn vị thị trường bán lẻ thuốc lá điện tử (tức là lượng hàng của các đơn vị thị trường bán lẻ thuốc lá điện tử) đã đăng ký với cơ quan quản lý thị trường trước khi ban hành Quyết định vào tháng 11 ngày 10 tháng 01 năm 2021 và đã hoàn thành trung thực việc kê khai thông tin của cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc lá điện tử; Các đơn xin cấp phép từ những người chơi mới trên thị trường bán lẻ thuốc lá điện tử được bổ sung bất hợp pháp trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ không được chấp nhận. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, những người tham gia thị trường bán lẻ thuốc lá điện tử có sẵn có thể nộp đơn xin giấy phép bán lẻ độc quyền thuốc lá tới cơ quan hành chính độc quyền thuốc lá cấp quận và huyện nơi họ đặt địa điểm kinh doanh.

Sau khi giai đoạn chuyển đổi kết thúc, bộ phận quản lý độc quyền thuốc lá sẽ tiếp nhận đơn xin cấp phép từ những người tham gia thị trường tuân thủ luật pháp và các quy định cũng như các điều khoản có liên quan.

 

 1. Tại sao nên tiến hành đánh giá kỹ thuật sản phẩm thuốc lá điện tử? Làm sao để đăng kí?

Đáp: Rà soát kỹ thuật là biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm. Cục quản lý độc quyền thuốc lá thuộc Hội đồng Nhà nước tổ chức một tổ chức chuyên trách để tiến hành đánh giá kỹ thuật. Sau khi thực hiện các Biện pháp quản lý thuốc lá điện tử, người nộp đơn có thểđăng kýđánh giá kỹ thuật tới cục quản lý độc quyền thuốc lá cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thông qua hệ thống quản lý đánh giá kỹ thuật thuốc lá điện tử.

 

 1. Khi nào nền tảng quản lý giao dịch thuốc lá điện tử sẽ ra mắt?

A: Xây dựng một nền tảng quản lý kinh doanh thuốc lá điện tử thống nhất trên toàn quốc là một mắt xích quan trọng để chuẩn hóa trật tự của thị trường thuốc lá điện tử và thúc đẩy hoạt động có trật tự của ngành thuốc lá điện tử. Sau khi ra mắt và vận hành nền tảng quản lý giao dịch,các nhà sản xuất, doanh nghiệp bán buôn và người tham gia thị trường bán lẻ có liên quan đến thuốc lá điện tử có giấy phép độc quyền thuốc lá, cũng như các sản phẩm thuốc lá điện tử đã vượt qua đánh giá kỹ thuật sẽ được giao dịch trên nền tảng này.

Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022, các nhà sản xuất liên quan đến vaping, doanh nghiệp bán buôn và người tham gia thị trường bán lẻ có giấy phép độc quyền thuốc lá đã dần dần tiến hành các giao dịch trên nền tảng này.

 

 1. Nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá điện tử có những điểm nổi bật gì?

Đ: Quy định về thuốc lá điện tử nghiêm cấm việc bán thuốc lá điện tử có hương vị khác với hương vị thuốc lá và thuốc lá điện tử có thể thêm bình xịt. Trên cơ sở các yêu cầu pháp lý của các Biện pháp quản lý thuốc lá điện tử, phù hợp với xu hướng pháp lý quốc tế và rút kinh nghiệm pháp lý quốc tế, các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá điện tử đưa ra các nội dung kỹ thuật khoa học và áp dụng. Các đặc điểm nổi bật của nó như sau: Đầu tiên, nó quy định rằng thuốc lá điện tử là "hệ thống phân phối điện tử được sử dụng để tạo ra bình xịt cho người hút thuốc", và bao gồm thuốc lá điện tử không chứa nicotine trong phạm vi định nghĩa về thuốc lá điện tử. Thứ hai, do sức hấp dẫn mạnh mẽ của trái cây, đồ ăn, thức uống và thuốc lá điện tử có hương vị khác cũng như thuốc lá điện tử không chứa nicotine đối với trẻ vị thành niên, dễ khiến trẻ vị thành niên hút thuốc, nên tiêu chuẩn quy định rằng hương vị sản phẩm không được thể hiện các hương vị khác ngoại trừ thuốc lá và yêu cầu "bình xịt phải chứa nicotin", nghĩa là các sản phẩm thuốc lá điện tử không chứa nicotin không được phép đưa vào thị trường. Thứ ba, dựa trên các nguyên tắc sử dụng chất phụ gia, tiêu chuẩn liệt kê 101 chất phụ gia được phép sử dụng và đưa chúng vào "danh sách trắng" của các chất phụ gia sau khi đánh giá đầy đủ rủi ro an toàn, xác minh thực nghiệm và tham khảo ý kiến rộng rãi.

 

 1. Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá điện tử sẽ chính thức được thực hiện vào ngày 1 tháng 10 năm nay. Việc xem xét ấn định ngày thực hiện là gì?

Trả lời: Theo các quy định có liên quan tại Điều 25 của Luật Tiêu chuẩn hóa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các sản phẩm và dịch vụ không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc sẽ không được sản xuất, bán, nhập khẩu hoặc cung cấp. Sau khi tiêu chuẩn chính thức được triển khai, các sản phẩm thuốc lá điện tử lưu hành trên thị trường phải đạt tiêu chuẩn quốc gia. Xem xét sau khi công bố tiêu chuẩn quốc gia về thuốc lá điện tử, các nhà sản xuất thuốc lá điện tử cần tiến hành thiết kế tuân thủ các sản phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn, chuyển đổi hoàn chỉnh sản phẩm và xin phép các bộ phận liên quan kiểm tra sản phẩm và đánh giá kỹ thuật, tất cả trong đó sẽ mất một khoảng thời gian nhất định nên thời gian chuyển tiếp thực hiện được ấn định là 5 tháng. Trong quá trình thực hiện giai đoạn chuyển đổi, các nhà sản xuất thuốc lá điện tử nên thực hiện công khai tiêu chuẩn và đào tạo nhất quán, hiểu sâu về nội dung kỹ thuật tiêu chuẩn và đạt được tiêu chuẩn sản phẩm càng sớm càng tốt.

 

 1. Các cơ quan quản lý độc quyền thuốc lá ở tất cả các cấp sẽ tập trung vào điều gì về các dịch vụ của chính phủ liên quan đến thuốc lá điện tử?

Trả lời: Các cơ quan quản lý độc quyền về thuốc lá ở tất cả các cấp sẽ tích cực thực hiện công khai chính sách, hướng dẫn các nhà sản xuất và tiếp thị thuốc lá điện tử trung thực và đáng tin cậy, thực hiện trách nhiệm về chất lượng và an toàn sản phẩm, đồng thời thực hiện các hoạt động sản xuất và tiếp thị theo luật và quy định. Theo các yêu cầu cải cách của "quy định và dịch vụ", cải thiện tiêu chuẩn hóa và tạo thuận lợi cho các dịch vụ của chính phủ, cải thiện nền tảng dịch vụ của chính phủ, tăng cường hướng dẫn kinh doanh và dịch vụ của chính phủ cho các đơn vị kinh doanh có liên quan và hướng dẫn các đơn vị sản xuất và kinh doanh thuốc lá điện tử áp dụng để có giấy phép liên quan và đánh giá kỹ thuật sản phẩm theo "Các biện pháp quản lý thuốc lá điện tử", tiêu chuẩn quốc gia về "thuốc lá điện tử" và các yêu cầu chính sách liên quan. Quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tác hành chính được bảo vệ đầy đủ.

 1. 13. Các cơ quan quản lý độc quyền thuốc lá gần đây đã thực hiện những biện pháp gì để điều tra và trừng phạt các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định liên quan đến thuốc lá điện tử?

Đ: Bộ quản lý độc quyền thuốc lá sẽ, theo Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Độc quyền Thuốc lá, Quy định về Thực thi Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trung Quốc về độc quyền thuốc lá và các biện pháp quản lý thuốc lá điện tử và các quy định khác, kêu gọi tất cả các loại người tham gia thị trường thuốc lá điện tử thực hiện các hoạt động sản xuất và kinh doanh theo luật pháp và quy định, đồng thời điều tra và trừng phạt các hành vi vi phạm các quy định có liên quan chính sách của thời kỳ quá độ. Chủ động, phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường kiểm soát đặc biệt, tập trung truy quét các điểm bán thuốc lá điện tử, máy bán thuốc lá điện tử xung quanh các trường tiểu học, trung học cơ sở, xóa thông tin bán thuốc lá điện tử trực tuyến, điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật như bán thuốc lá điện tử. -thuốc lá cho trẻ vị thành niên và phát hiện các trường hợp phạm pháp và tội phạm điển hình về ma túy mới, chẳng hạn như "thuốc lá điện tử trên đầu", chẳng hạn như thêm cannabinoids tổng hợp. Bảo vệ và bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên và người tiêu dùng.

 

 1. 14. Làm thế nào để báo cáo việc sản xuất và vận hành trái phép thuốc lá điện tử?

Trả lời: Nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào như bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên, sản xuất và bán thuốc lá điện tử giả, kém chất lượng, bán thuốc lá điện tử qua mạng thông tin, người đó có thể gọi đến đường dây nóng của dịch vụ giám sát thị trường thuốc lá 12313 hoặc cung cấp manh mối về các hành vi vi phạm pháp luật thông qua các kênh báo cáo được công bố trên các trang web chính phủ của các cơ quan quản lý độc quyền thuốc lá địa phương. Cục quản lý độc quyền thuốc lá sẽ vào cuộc xác minh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật này theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

 

 1. Các quy định tiếp theo liên quan đến thuốc lá điện tử là gì?

Đ: Cục Quản lý độc quyền thuốc lá thuộc Hội đồng Nhà nước sẽ sớm công bố các văn bản chính sách liên quan về quản lý giấy phép thuốc lá điện tử, rà soát và đánh giá kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, v.v. Nó sẽ lần lượt giới thiệu các chính sách hỗ trợ và quy tắc triển khai để giám sát chất lượng sản phẩm thuốc lá điện tử và kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra nhận dạng, đóng gói sản phẩm, v.v. Nó sẽ phối hợp các bộ phận liên quan để nghiên cứu và xây dựng chính sách về các dấu hiệu cảnh báo, tổ chức kiểm tra và thử nghiệm, thuế, giao hàng, nhập cảnh và vận chuyển, v.v. Thiết lập và hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ.

 

Read More