What Is the Vape Tax in US’s Different States?
BY Mozart Liu @ December 14, 2022


Hình trên có thể phản ánh tình hình thuế thuốc lá điện tử của các tiểu bang khác nhau ở Hoa Kỳ, trong đó khu vực màu xám là khu vực không đánh thuế thuốc lá điện tử.

Các chính sách thuế đối với thuốc lá điện tử là khác nhau giữa các tiểu bang ở Hoa Kỳ, với Minnesota đứng đầu danh sách với mức thuế bán buôn cực cao là 95%. Arizona, Florida và 20 tiểu bang khác không đánh thuế thuốc lá điện tử.

                  Nguồn dữ liệu từ https://taxfoundation.org/


Thị trường Mỹ đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của thuốc lá điện tử toàn cầu.
Theo 《Dữ liệu của Sách xanh xuất khẩu ngành công nghiệp thuốc lá điện tử năm 2022》, thị trường thuốc lá điện tử của Hoa Kỳ rất lớn và thị phần của nó dự kiến sẽ vượt quá 65% tổng thị trường thuốc lá điện tử ở nước ngoài vào năm 2022.

Tuy nhiên, thuế và phí của Hoa Kỳ khác nhau giữa các tiểu bang và từ nơi này sang nơi khác, do các định nghĩa và cách hiểu khác nhau về thuốc lá điện tử của các cơ quan lập pháp khác nhau.

Ví dụ: ở Wisconsin, "sản phẩm thuốc lá điện tử" được định nghĩa là "sản phẩm không cháy sử dụng các bộ phận làm nóng để tạo ra hơi hoặc khí dung để hít dầu thuốc lá hoặc các chất khác. Dầu thuốc lá cạn kiệt trong quá trình đun nóng, bất kể trong dầu thuốc lá có chứa nicotin hay các chất khác".
Ở California, thuốc lá điện tử được định nghĩa là "bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống phân phối nào được đóng gói bằng chất nicotin, có thể được sử dụng để phân phối nicotin vào cơ thể con người dưới dạng bình xịt hoặc hóa hơi, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc lá điện tử, xì gà điện tử, tẩu, súng thuốc lá điện tử hoặc hookah điện tử".

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, có 30 tiểu bang của Hoa Kỳ (cộng thêm thủ đô Washington, D.C.) áp thuế tiêu thụ đối với các sản phẩm thuốc lá điện tử. Các phương pháp đánh thuế được áp dụng bởi các quốc gia khác nhau là khác nhau. Một số tiểu bang áp dụng nguyên tắc đánh thuế theo giá trị quảng cáo, một số tiểu bang đánh thuế đối với một số lượng bom khói/dầu thuốc lá nhất định và một số tiểu bang đánh các loại thuế khác nhau đối với các sản phẩm thuốc lá điện tử mở và đóng.

Trong số tất cả các bang đánh thuế bán buôn, Minnesota đứng đầu danh sách với 95% thuế bán buôn và Vermont theo sau với 92% thuế bán buôn. Delaware, Kansas, Louisiana, North Carolina, Wisconsin và các tiểu bang khác đều đánh thuế tiêu thụ đối với dầu thuốc lá ở mức thuế suất thấp nhất là 5 xu mỗi mililit.

Một số tiểu bang có chính sách thuế và quy định khác nhau.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, California sẽ đánh thuế bán lẻ 12,5% dựa trên mức thuế bán buôn 61,74% ban đầu. Thời báo Los Angeles cho biết loại thuế mới dự kiến sẽ tạo ra 38,4 triệu đô la cho chính phủ trước năm 2023. Với mức thuế cao như vậy và việc thông qua lệnh cấm tạo hương liệu cho thuốc lá điện tử, tình hình thị trường thuốc lá điện tử ở California chẳng khác nào xúc phạm thêm thương tích. Tương tự, Massachusetts, bang đầu tiên của Mỹ cấm thuốc lá có hương liệu và thuốc lá điện tử với mức thuế bán buôn lên tới 75%.

Mặt khác, New Jersey, New York và Rhode Island, nơi đã ban hành lệnh cấm thuốc lá điện tử có hương liệu, có mức thuế tiêu thụ tương đối thấp hoặc thậm chí bằng 0 đối với thuốc lá điện tử.

Thuế thấp hơn có thể khuyến khích chuyển đổi tiêu dùng, trong khi thuế cao hơn có thể khiến mọi người từ bỏ thuốc lá điện tử và quay trở lại hàng ngũ những người hút thuốc, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Một cuộc khảo sát vào năm 2019 cho thấy mức thuế bán buôn siêu cao 95% ở Minnesota đã buộc hơn 30000 người hút thuốc phải tránh xa thuốc lá điện tử và không thể bỏ thuốc.

Quy định thuốc lá điện tử toàn cầu đang trở nên chặt chẽ hơn. Là một trong những biện pháp để kiểm soát thuốc lá điện tử, việc đánh thuế có thể được ngày càng nhiều chính phủ lựa chọn.
Lưu ý:
【1】 Bài viết này chỉ được sử dụng để liên lạc và thảo luận trong ngành và không đưa ra bất kỳ khuyến nghị hay quảng bá thương hiệu và sản phẩm nào.
【2】Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Trẻ vị thành niên bị cấm đọc bài viết này.

Read More