Merry Christmas 2022 with Moti!
BY Nicole Winter @ December 27, 2022

MOTI là một công ty tập đoàn chuyên về ngành công nghiệp vaping tích hợp R & D, sản xuất, phân phối và bán lẻ. Nhóm đã dẫn đầu xu hướng thuốc lá điện tử và ảnh hưởng đến nhiều quá trình phát triển lớn của vape.

 

 

Read More