MOTI PLAY VAPE, PLAY IN A HANDY WAY.
BY Nicole Winter @ April 07, 2023
Đánh giá Moti Play: Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, MOTI Play ra đời với hiệu suất tuyệt vời. MOTI Play có cuộn lưới tổ ong, công suất thích ứng và điều khiển luồng không khí 360°; nó cũng có công nghệ bông thế hệ mới và mỏng như kích thước bỏ túi.

Read More