MOTI R7000, Reload your juice box with freshness.
BY Nicole Winter @ December 12, 2022
Đánh giá vape: MOTI BOX R7000 là một thiết bị pod có thể thay thế với thiết kế hộp nước trái cây. Các viên nén được làm sẵn với nhiều hương vị đi kèm với 16mL e-juice và Lưới cuộn bên trong, mang lại cảm giác thích thú lên đến 7000 Puff trên mỗi viên.

 

 

Read More