MOTI R7000, Reload your juice box with freshness. Let's take a look!
BY Nicole Winter @ January 12, 2023

Đánh giá Moti vape: MOTI BOX R7000 là một thiết bị pod có thể thay thế với thiết kế hộp nước trái cây. Các viên nén được làm sẵn với nhiều hương vịđi kèm với 16mL e-juice và Lưới cuộn bên trong, mang lại cảm giác thích thú lên đến 7000 lần cho mỗi viên.

 

 

Read More