MOTI vape review: MOTI X MINI ตัวเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กตามตัวนะเฮ้ย.
BY Nicole Winter @ March 10, 2023

Đánh giá Moti x mini: MOTI X MINI là thiết bị nhỏ gọn tất cả trong một đáp ứng tất cả các trải nghiệm vaping như Đã nạp sẵn / Đã nạp lại / MTL / DTL / RDL, đi kèm với Hiệu suất tự động điều chỉnh 10~29W, Pin 1150mAh, MCU thông minh, Vô cấp Kiểm soát luồng không khí, cuộn lưới tổ ong và hương vị được làm sẵn ở cấp độ chính.

 

 

Read More