The review of MOTI X MINI by MOTI.
BY Nicole Winter @ May 12, 2023
MOTI X MINI là một thiết bị nhỏ gọn tất cả trong một đáp ứng tất cả các trải nghiệm vaping đa dạng như Đã nạp sẵn / Đã nạp lại / MTL / DTL / RDL, đi kèm với Hiệu suất tự động điều chỉnh 10~29W, Pin 1150mAh, MCU thông minh, Điều khiển luồng không khí vô cấp, Lưới tổ ong Cuộn dây và Hương vị được làm sẵn ở cấp độ Master. 

Read More