I found a growth in my throat
BY Shopify API @ December 26, 2019

Tôi có thể sẽ không đủ điều kiện cho cuộc thi nhưng đây là câu chuyện của tôi.  Tôi hiện vẫn là một người hút thuốc, tôi đã tiêu hàng trăm lần cho vapes trong quá khứ và không thể bỏ được.  Gần đây, tôi đã được Dì của tôi giới thiệu đến trang web của bạn, người đã cai thuốc thành công và hiện đang sử dụng Moti.  Bắt đầu từ năm 2015, tôi phát hiện có một khối u trong cổ họng, bố tôi nằm viện hơn một tháng trên giường bệnh nên tôi đã tạm dừng việc đi kiểm tra.  Cuối cùng khi tôi làm, họ nói bây giờ vẫn ổn nhưng tôi cần phải ngừng hút thuốc nếu không nó có thể chuyển sang ung thư.

Tôi ở đây bốn năm sau và hy vọng ngoài hy vọng tôi sẽ có thể mua một vài Moti và đá tro như bạn nói một lần và mãi mãi.  Tôi hiện đang hút thuốc, miệng và cổ họng thường xuyên bị khô và giọng nói của tôi khá khàn. Vì vậy, động lực của tôi đã và sẽ là để cứu sống tôi. Có lẽ trong một vài tháng nữa tôi sẽ có một kết quả tuyệt vời để gửi chia sẻ, tôi hy vọng là vậy. Cuối cùng tôi cũng được giới thiệu để làm sinh thiết trong tương lai gần.

 

Tác giả: Alisa

Read More