Spreading badness about e-cigarettes? Positive things about e-cigarettes that mainstream media will never tell you
BY Jonathan Alize @ December 26, 2022

Với sự phổ biến và quảng cáo của thuốc lá điện tử trên toàn thế giới trong những năm gần đây, thuốc lá điện tử có thể giảm tác hại bao nhiêu so với thuốc lá điếu? Đó là điều mà nhiều người dùng vape luôn muốn biết. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm với bài viết này.

 

Thuốc lá điện tử được chấp nhận rộng rãi ở các nước phát triển có lĩnh vực nghiên cứu khoa học tích cực như Châu Âu và Hoa Kỳ, đồng thời chính phủ cũng đã đưa ra các chính sách tương ứng để giám sát hiệu quả thuốc lá điện tử nhằm thúc đẩy quá trình bảo vệ sức khỏe và vệ sinh cộng đồng. Tuy nhiên, do thuế quốc gia, sự can thiệp của các nhóm thuốc lá và sự hiểu sai của giới truyền thông, một số quốc gia và khu vực đã cấm thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, khi lợi ích của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe cộng đồng ở một số nước phát triển ngày càng rõ ràng, nhiều quốc gia đã bắt đầu dần dần thoát khỏi sự nghi ngờ ban đầu, cấm chúng, dỡ bỏ lệnh cấm, hợp pháp hóa thuốc lá điện tử và đưa chúng vào danh sách. giám sát bình thường của chính phủ. Chẳng hạn như Canada, Philippines, Indonesia, v.v.

 

Public Health England (PHE) đã công bố một báo cáo vào năm 2015 nói rằng thuốc lá điện tử là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho thuốc lá truyền thống. Thuốc lá điện tử: Cập nhật bằng chứng. Báo cáo tóm tắt một số lượng lớn các nghiên cứu khoa học và đưa ra kết luận rõ ràng: thuốc lá điện tử có thể giảm tác hại khoảng 95% so với thuốc lá truyền thống và được kỳ vọng sẽ được sử dụng thay thế cho các loại thuốc cai thuốc lá như miếng dán nicotin. Cơ quan Y tế Công cộng Anh đã liệt kê kết luận này trên trang web chính thức của chính phủ để nhắc nhở những người hút thuốc ở Anh rằng có một cách thay thế và an toàn hơn để ngăn chặn hoặc cải thiện thêm tác hại do thuốc lá gây ra cho người hút thuốc.

 

Năm 2016, Cơ quan Y tế Công cộng Anh và 13 tổ chức y tế công cộng đã cùng đưa ra một tuyên bố, đồng ý rằng rủi ro sức khỏe của thuốc lá điện tử nhỏ hơn thuốc lá truyền thống và ủng hộ việc sử dụng chúng như một công cụ cai thuốc lá.

 

The Royal College of Physicians đã công bố một báo cáo nghiên cứu vào năm 2016, Nicotine without smoke: thuốc lá giảm tác hại (nicotine không khói: giảm tác hại của thuốc lá). Kết quả nghiên cứu hỗ trợ cho các kết luận sau: 1. Thuốc lá điện tử không phải là cánh cửa để hút thuốc; 2. Thuốc lá điện tử sẽ không dẫn đến việc bình thường hóa việc hút thuốc; 3. Thuốc lá điện tử giúp ích rất nhiều cho việc cai thuốc lá; 4. So với các sản phẩm thuốc lá khác, tác hại lâu dài của thuốc lá điện tử có thể thấp hơn 5%.

 

Năm 2016, các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới, qua nhiều năm nghiên cứu về thuốc lá điện tử, đã đưa ra kết luận chắc chắn: thuốc lá điện tử ít gây hại hơn thuốc lá điếu rất nhiều và có thể được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để giảm thiểu tác hại của thuốc lá. Đông đảo người nghiên cứu lĩnh vực này Các bác sĩ, giáo sư cùng gửi thư ngỏ tới Tổ chức Y tế Thế giới, đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới và các chính phủ bình tĩnh phân tích các luận cứ khoa học, không chấp nhận hay cổ súy cho việc hiểu sai về thuốc lá điện tử bởi phương tiện truyền thông thiếu sót, và nên đưa chúng vào chính sách giảm thuốc lá toàn cầu. Công cụ thiết yếu được lựa chọn cho các công việc nguy hiểm.

 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tin rằng thuốc lá điện tử là một tiền đề đang phát triển và tràn đầy hy vọng cho việc kiểm soát thuốc lá toàn cầu, nhưng chúng cũng cần được quản lý. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2017, đã có 52 quốc gia trên thế giới tuyên bố rõ ràng thuốc lá điện tử là hợp pháp và đã bắt đầu triển khai quản lý. WHO hy vọng rằng nhiều quốc gia sẽ đưa ra các quy định quản lý thuốc lá điện tử để đảm bảo việc sử dụng thuốc lá điện tử hợp pháp và an toàn.

Read More